MÀN HÌNH MÁY TÍNH CŨ

Màn hình máy tính cũ LG 23MP67

2,090,000

MÀN HÌNH MÁY TÍNH CŨ

Màn hình máy tính cũ LG 23MP65 IPS

2,090,000
2,990,000

MÀN HÌNH MÁY TÍNH CŨ

Màn hình máy tính cũ LG 27 EA63V

2,990,000
2,790,000

Dòng màn hình máy tính cũ