Tag Archives: thêm control panel vào menu chuột phải trên win 10

Cách thêm Control Panel vào menu chuột phải trên win 10

cách thêm control panel vào menu chuột phải trên win 10

Để thêm Control Panel vào menu chuột phải trên win 10 chúng ta cần phải chỉnh sửa trong Windows Registry. Registry là một phần quan trọng của Windows nên những thiết lập thay đổi trong đây có thể đẫn đến việc hệ điều hành của bạn bị lỗi hoặc mất dữ liệu. Vì vậy, trước […]